Musimy wiedzieć, że bardzo kilka dziedzin technicznych obecnie przeżywa wielką fazę rozwoju i prawda jest także taka, że ten rozwój przejawia się różnymi publikacjami, artykułami, na zagadnienie nowoczesnych metod, nieinwazyjnych pomiarów różnych wartości, a to wszystko przekłada się jednym słowem na poprawę naszej sytuacji. Wszystkie dziedziny życia, jeśli będą się należycie rozwijać, to nam będzie łatwiej i nie gorzej i to w końcu jest istotne i najważniejsze. Starajmy się zrozumieć, że ażeby takie wszelkie badania były rozumiane przez naukowców z całego świata, to konieczne jest w chwili obecnej to, żeby były publikowane one w języku angielskim, który jest właśnie bardzo uniwersalny i rozumiany przez spora większość ludzi. Z tego to względu popularne i potrzebne, a wręcz bardzo, stał się w naszym wypadku tłumaczenia techniczne, bo wyłącznie w taki sposób Inni ludzie, którzy nie znają języka poradzą sobie w jakiś sposób z tymi tekstami i z treściami, które teraz te teksty posiadają nam przekazywać. To wszystko jest niebywale istotne i ważne i postarajmy się o tym Wam za każdym razem wiedzieć i pamiętać, bo w końcu właściwie każdy takie te teksty ma prawo rozumieć, ale nie właściwie każdy zna język angielski, choć w teraźniejszych czasach to już chyba prawie każdy go znać powinien. Po prostu język jest obecnie taką drogą do rozumienia świata, jest on bardzo ważny, a najgorsze jest głównie to, że brak znajomości języka jest wielką przeszkodą dla każdej osoby w każdej dziedzinie i w każdym tego słowa znaczeniu. Jeżeli chcemy być na bieżąco, to lub powinniśmy znać dobrze język angielski, albo zostaje nam tłumaczenie tekstów i wybór jest ograniczony, jak sami widzimy, ale warto się na coś zdecydować.